หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา – ประวัติความเป็นมา
– Corporate Social Responsibility (CSR)
– รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
บริการ
ตัวอย่างผลงาน – หนังสือปกแข็ง
– หนังสือเล่ม
– รายงานประจำปี
– ปฏิทิน
– วารสารและจดหมายข่าว
– แค๊ตตาล็อก โบรชัวร์ แผ่นพับ
– บรรจุภัณฑ์
ความรู้เรื่องงานพิมพ์ – ความหมาย และความเป็นมาของกระดาษ
– วิวัฒนาการของการพิมพ์
– กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
– ความสำคัญของค่าสี RGB และ CMYK
– COLOUR CHART กับโรงพิมพ์
– งานพิมพ์สีเขียว (Green Printing Knowledge)
แผนทิี่ / ติดต่อเรา – สำนักงานกรุงเทพฯ
– โรงพิมพ์สินสาคร

งานวันเด็ก 2553
“เด็กตัวเล็ก…ช่วยโลกใบใหญ่ รู้คุณค่า…ใส่ใจ…รักษาสิ่งแวดล้อม” คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานแปลน พริ้นท์ติ้ง และบริษัทในกลุ่มดีแปลน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2553 ณ โรงเรียนวัดโคกขาม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนใกล้เคียง โดยกิจกรรมครั้งนี้ชาวดีแปลนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จัดกิจกรรมให้เด็กๆ ร่วมสนุกเล่นเกมชิงของรางวัล ประกวดภาพศิลปะ พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกับน้องๆ อย่างใกล้ชิด

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Concern) โครงการแปลนรักษ์ป่า ปีที่ 7
เป็นเวลากว่า 6 ปีแล้วที่ชาวแปลนพร้อมใจกันสนับสนุนกิจกรรมปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำปะทาว จ.ชัยภูมิ ขณะนี้ ต้นไม้หลายหมื่นต้นจากกิจกรรมแปลนรักษ์ป่า ครั้งที่ 1-6 กำลังเติบโตกลายเป็นแนวป่าที่เปรียบเสมือนปราการป้องกันไฟ และเป็นแหล่งต้นน้ำที่ช่วยพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ และในปีนี้ ชาวบ้านได้เตรียมกล้าไม้ไว้ให้ชาวแปลนได้ร่วมกันสานต่อกับโครงการแปลนรักษ์ ป่าปีที่ 7 ในวันที่ 4-6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ณ วัดป่าสุคะโต และวัดป่ามหาวัน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

กิจกรรมเพื่อการศึกษา (Education for Kids)
แปลน พริ้นท์ติ้ง มอบทุนการศึกษานักเรียน รร.วัดโคกขาม คุณเดชา สุทธินนท์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มดีแปลน ร่วมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทในกลุ่มดีแปลน และพนักงาน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน รร.วัดโคกขาม เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด จ.สมุทรสาคร

แปลน พริ้นท์ติ้ง มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาพนักงาน
คุณทนง และคุณดุสิต สุทธินนท์ กรรมการบริหารบริษัทในกลุ่มดีแปลน ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาพนักงานในกลุ่มดีแปลน เนื่องในโอกาสงานปีใหม่กลุ่มดีแปลน ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

© 2012 Plan Printing Co., Ltd. All rights reserved.