หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา – ประวัติความเป็นมา
– Corporate Social Responsibility (CSR)
– รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
บริการ
ตัวอย่างผลงาน – หนังสือปกแข็ง
– หนังสือเล่ม
– รายงานประจำปี
– ปฏิทิน
– วารสารและจดหมายข่าว
– แค๊ตตาล็อก โบรชัวร์ แผ่นพับ
– บรรจุภัณฑ์
ความรู้เรื่องงานพิมพ์ – ความหมาย และความเป็นมาของกระดาษ
– วิวัฒนาการของการพิมพ์
– กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
– ความสำคัญของค่าสี RGB และ CMYK
– COLOUR CHART กับโรงพิมพ์
– งานพิมพ์สีเขียว (Green Printing Knowledge)
แผนทิี่ / ติดต่อเรา – สำนักงานกรุงเทพฯ
– โรงพิมพ์สินสาคร

บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด หนึ่งใน “กลุ่มบริษัทแปลน” และเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์มาตรฐาน ผลิตงานพิมพ์หลากหลายรูปแบบด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ทันสมัย พร้อมพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญกว่า 200 คน ด้วยศักยภาพแห่งความพร้อมของ แปลน พริ้นท์ติ้ง ในระยะเวลา 3 ทศวรรษ ได้สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยงานพิมพ์คุณภาพ กระบวนการผลิตที่รวดเร็ว ตรงเวลา ในราคาที่เหมาะสม และพร้อมให้บริการอย่างครบวงจร

ปัจจุบัน บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด มีสถานที่ตั้งโรงพิมพ์ ณ นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ “สินสาคร” จ.สมุทรสาคร คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการพิมพ์แห่งแรกของโลก เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “PLAN PRINTING …GREEN PRINTING” ที่ใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน ตลอดจนคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ปัจจุบัน : แปลน พริ้นท์ติ้ง พร้อมขยายตัวธุรกิจสู่เทคโนโลยีการพิมพ์อันทันสมัย ควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ Plan Printing…Green Printing
พ.ศ. 2551 : 12 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เปิดตัว แปลน พริ้นท์ติ้ง อย่างเป็นทางการ ที่นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ “สินสาคร” จ.สมุทรสาคร
พ.ศ. 2535–2551 : 16 มกราคม พ.ศ. 2535 เปลี่ยนชื่อจาก “ครีเอตีฟพริ้นท์” เป็น “บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด” ตลอดระยะเวลากว่า 17 ปี แปลน พริ้นท์ติ้ง ได้ดำเนินงานที่บางโพเรื่อยมาจนกระทั่ง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้ย้ายโรงพิมพ์ ไปยังนิคมอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ “สินสาคร” จ.สมุทรสาคร
พ.ศ. 2534 : มกราคม พ.ศ. 2534 ครีเอตีฟพริ้นท์ ย้ายที่ทำการไปยังอาคารแปลน สาทร ก่อนจะย้ายโรงพิมพ์ไปที่บางโพ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2523–2533 : 20 มีนาคม พ.ศ. 2523 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญภายใต้ชื่อ “ครีเอตีฟพริ้นท์” ดำเนินงานที่สีลมเป็นเวลา 1 ทศวรรษ

© 2012 Plan Printing Co., Ltd. All rights reserved.