หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา – ประวัติความเป็นมา
– Corporate Social Responsibility (CSR)
– รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
บริการ
ตัวอย่างผลงาน – หนังสือปกแข็ง
– หนังสือเล่ม
– รายงานประจำปี
– ปฏิทิน
– วารสารและจดหมายข่าว
– แค๊ตตาล็อก โบรชัวร์ แผ่นพับ
– บรรจุภัณฑ์
ความรู้เรื่องงานพิมพ์ – ความหมาย และความเป็นมาของกระดาษ
– วิวัฒนาการของการพิมพ์
– กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
– ความสำคัญของค่าสี RGB และ CMYK
– COLOUR CHART กับโรงพิมพ์
– งานพิมพ์สีเขียว (Green Printing Knowledge)
แผนทิี่ / ติดต่อเรา – สำนักงานกรุงเทพฯ
– โรงพิมพ์สินสาคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ฝ่ายขาย
โทร. 0-2277-2222
โทรสาร 0-2274-9984
Tel. +66(0) 2277-2222
Fax +66(0) 2274-9984
E-mail : planprinting.thailand@gmail.com
สำนักงาน (กรุงเทพฯ)
บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด
130 อาคารเอวี ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
130 AV Building, Vibhavadi Rangsit Rd.,
Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand
โรงพิมพ์ (สมุทรสาคร)
นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์สินสาคร
30/3 หมู่ 1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
30/3 Moo 1 Chetsadawithi Rd., Khok Kham,
Mueang, Samut Sakhon 74000 Thailand
ฝ่ายผลิต
โทร. 034-452150-8, 034-452111
โทรสาร 034-452159
Tel. +66(0) 34-452-150-8,
+66(0) 34-452-111
Fax +66(0) 34-452-159
© 2012 Plan Printing Co., Ltd. All rights reserved.