หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา – ประวัติความเป็นมา
– Corporate Social Responsibility (CSR)
– รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
บริการ
ตัวอย่างผลงาน – หนังสือปกแข็ง
– หนังสือเล่ม
– รายงานประจำปี
– ปฏิทิน
– วารสารและจดหมายข่าว
– แค๊ตตาล็อก โบรชัวร์ แผ่นพับ
– บรรจุภัณฑ์
ความรู้เรื่องงานพิมพ์ – ความหมาย และความเป็นมาของกระดาษ
– วิวัฒนาการของการพิมพ์
– กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
– ความสำคัญของค่าสี RGB และ CMYK
– COLOUR CHART กับโรงพิมพ์
– งานพิมพ์สีเขียว (Green Printing Knowledge)
แผนทิี่ / ติดต่อเรา – สำนักงานกรุงเทพฯ
– โรงพิมพ์สินสาครประวัติของกระดาษเริ่มเมื่อประมาณ 5,000 ปีมาแล้ว ชาวอียิปต์โบราณได้คิดค้นวิธีการทำกระดาษได้สำเร็จ โดยนำต้นกกชนิดหนึ่งซึ่งขึ้นตามริมฝั่งแม่น้ำไนล์ เรียกว่า ไซเปอรัส ปาไปรัส (Cyperus Papyrus) มาตัดให้ได้ขนาด จากนั้นลอกเปลือกออกวางเป็นแนวสานขัดเข้าด้วยกันนำไปแช่ในน้ำจนนิ่ม ทุบส่วนที่สานกันอยู่ให้แบนเป็นแผ่นติดกัน ตากให้แห้ง สุดท้ายใช้หินขัดผิวให้เรียบ แล้วจึงนำมาใช้เขียนหนังสือ กระดาษที่ได้จากกรรมวิธีนี้เรียกว่า ปาไปรัส (Papyrus)
สมัยกรีกและโรมัน ได้มีการนำหนังสัตว์มาใช้จารึกข้อความกันอย่างแพร่หลาย ทว่าผู้ที่มีส่วนสำคัญในการคิดค้นการทำกระดาษจนเป็นที่นิยม และเป็นต้นแบบในการพัฒนาจนถึงปัจจุบันเป็นชาวจีน ประมาณ ค.ศ. 105 ชาวจีนผู้หนึ่งนามว่า ไจ่หลุน ได้นำเศษผ้าขี้ริ้วเก่าและเศษไม้มาต้มกับน้ำ แล้วทุบให้เปื่อยอยู่ในน้ำจนกลายเป็นเยื่อกระดาษ จากนั้นนำเยื่อกระดาษดังกล่าวมาเทลงบนตะแกรงผ้าแล้วเกลี่ยให้ทั่ว นำไปตากแดดให้แห้งก็สามารถลอกเยื่อกระดาษออกมาใช้เขียนได้ นอกจากนี้ ไจ่หลุนยังคิดค้นวิธีการทำกระดาษให้ดีขึ้น โดยใช้ตะแกรงจุ่มลงในอ่างที่มีน้ำเยื่ออยู่ แล้วค่อยๆ ช้อนเอาเยื่อกระดาษขึ้นมาก่อนจะนำไปตากแห้งและใช้งาน วิธีนี้ทำให้กระดาษที่ได้มีความหนาสม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีความเหนียวมากกว่ากระดาษปาไปรัสของชาวอียิปต์อีกด้วย

กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากจีนได้รับการพัฒนาเรื่อยมา จนกระทั่งมีการนำเครื่องจักรมาช่วยในการผลิต โดยใน ค.ศ.1490 ได้มีการตั้งโรงงานผลิตกระดาษขึ้นที่เมืองเฮอฟอร์ดชายร์ (Herfordshire) ประเทศอังกฤษ ต่อมา ค.ศ. 1798 เอ็ม ดิโดต์ (M.Didot) ชาวฝรั่งเศสได้ประดิษฐ์เครื่องจักรผลิตกระดาษแบบอัตโนมัติเครื่องแรก ใน ค.ศ. 1807 พี่น้องตระกูลโฟร์ดริเนียร์ (Fourdrinier) และทีมงานได้สร้างเครื่องจักรผลิตกระดาษม้วนได้สำเร็จ และได้เป็นต้นแบบสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตกระดาษในปัจจุบัน

สำหรับเยื่อกระดาษซึ่งเดิมใช้เศษผ้ากับเศษไม้มาเป็นวัตถุดิบ เมื่อมีความต้องการกระดาษมากขึ้นจนเศษผ้าเริ่มขาดแคลน จึงมีการทดลองนำวัสดุอื่นมาใช้แทน เช่น ปอ ซังข้าวโพด อ้อย ไผ่ เปลือกไม้ เนื้อไม้ จนพบว่าเยื่อที่ทำจากเนื้อไม้ยืนต้นเหมาะที่จะนำมาทำกระดาษมากที่สุด การผลิตกระดาษในปัจจุบันมีการใช้เยื่อไม้หลายชนิดด้วยกัน เยื่อขนาดยาวมักจะได้มาจากต้นสนซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่องความเหนียวของกระดาษ ส่วนเยื่อขนาดสั้นอาจใช้เยื่อของต้นยูคาลิปตัส โดยนำเนื้อไม้มาสับเป็นชิ้นเล็กๆ นำไปบดหรือย่อย แล้วฟอกจนเป็นน้ำเยื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตกระดาษต่อไป ในปัจจุบันมีการผลิตกระดาษหลากหลายชนิดเพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ กัน เช่น ใช้เพื่อการเขียน ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง (ฝ้า ผนัง) ใช้ในการพิมพ์ ทำปกหนังสือ หรือกระดาษสุขภัณฑ์ เป็นต้น

© 2012 Plan Printing Co., Ltd. All rights reserved.