หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา – ประวัติความเป็นมา
– Corporate Social Responsibility (CSR)
– รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
บริการ
ตัวอย่างผลงาน – หนังสือปกแข็ง
– หนังสือเล่ม
– รายงานประจำปี
– ปฏิทิน
– วารสารและจดหมายข่าว
– แค๊ตตาล็อก โบรชัวร์ แผ่นพับ
– บรรจุภัณฑ์
ความรู้เรื่องงานพิมพ์ – ความหมาย และความเป็นมาของกระดาษ
– วิวัฒนาการของการพิมพ์
– กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
– ความสำคัญของค่าสี RGB และ CMYK
– COLOUR CHART กับโรงพิมพ์
– งานพิมพ์สีเขียว (Green Printing Knowledge)
แผนทิี่ / ติดต่อเรา – สำนักงานกรุงเทพฯ
– โรงพิมพ์สินสาคร

Pre-Press
ในขั้นตอนก่อนพิมพ์ เรามีบริการจัดทำดิจิตอลปรู๊ฟ และคัลเลอร์ปรู๊ฟ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสีของงานให้ตรงกับความต้องการได้ก่อนกระบวนการ พิมพ์จริง

Press
แปลน พริ้นท์ติ้ง พร้อมให้บริการงานพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ระบบออฟเซ็ต โดยมีเครื่องพิมพ์รองรับตั้งแต่ 1 สี 2 สี 4 สี และ 5 สี ตลอดจนควบคุมการผลิตด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์

Post-Press
เราพร้อมให้บริการในขั้นตอนหลังพิมพ์ด้วยเทคนิคการเข้าเล่ม ไสกาว เย็บกี่ เย็บมุงหลังคา เทคนิคการตัด การพับ ไดคัท และการเจาะห่วงอย่างสวยงาม พร้อมทั้งยังมีบริการรองรับเทคนิคพิเศษต่างๆ ในงานพิมพ์ อาทิ การเคลือบยูวี พีวีซี ปั๊มนูน และปั๊มเค เป็นต้น

Packing & Delivery
หลังเสร็จสิ้นกระบวนการพิมพ์ แปลน พริ้นท์ติ้ง มีบริการบรรจุหีบห่อและจัดส่งงานจนถึงมือลูกค้าอย่างตรงต่อเวลาMIS System
แปลน พริ้นท์ติ้ง ได้นำระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร หรือ MIS System (Management Information System) มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการผลิต ทั้งขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนก่อนพิมพ์ กระบวนการพิมพ์ และขั้นตอนหลังพิมพ์ ตลอดจนเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ

© 2012 Plan Printing Co., Ltd. All rights reserved.